Privacy

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Amco International b.v.Website: https://www.keukenmarkt-nederland.nl/Inschrijfnummer KvK: 57409404BTW-nummer: NL8525.67.959B.01

2. E-mailadres
 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
3. Postadres Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
4. Telefoonnummer Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:       a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;    b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;    c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 
Als u bij Keukenmark een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure server.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties 
7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria 
 a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 
 a. Op het volgende e-mailadres: info@keukenmakrt-nederland.nlb. Op het volgende telefoonnummer: 043 - 4081949c. Op het volgende adres: AMCO International, tav Keukenmarkt Nederland, Veilingweg 7, 6247EP Gronsveld

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Recht op inzage en verwijdering
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op inzage correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Voor opgave van en inzage in uw gegevens zijn geregistreerd, kunt u schrijven naar:
Keukenmarkt Nederland
Veilingweg 7
6247EP Gronsveld

Uw schriftelijke aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een kopie van een geldig legitimatie bewijs is ingesloten. Gelieve hierbij uw BSN en pasfoto zwart te maken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Keukenmarkt Nederland, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.